Vad kan en Terapihund göra?

       

Sprida glädje, höja oxytocinhalten genom att ge och ta emot beröring. Oxytocin är ett lugn och rohormon. Ge fysisk aktivitet, social träning och mental stimulering, förbättra livskvaliteten och vara en friskhetsfaktor, motivera till rehabilitering, ge möjlighet till att träna minnet, självförtroende, empati, motorik och överbrygga hundrädsla bygga broar mellan människor. Det är fantasiskt roligt att få chansen att jobba tillsammans med sin hund men det är oerhört viktigt att hunden har en bra utbildning. Lika viktigt är det att föraren är utbildad. Trots besparingar inom skola, vård och omsorg så är hunden något som kommer mer och mer. Hunden gör underverk där den verkar och är billigare än andra alternativ.

Utbildningen sker i samarbete med Svenska Terapihundskolan 

Träningen av Terapihundteamen är individuellt anpassad och det är nödvändigt att varje team får tid att bli redo för träningsbesök.

Utbildningen ligger på helger. Det finns möjlighet att träna tillsammans med andra Terapihundekipage på Fältvägen i Torvalla.