Terapihund

Nu finns det möjlighet för enheter inom SÄBO att boka ett Socialt tjänstehundsteam för Besök via Bemannings-enheten i Östersunds kommun.

Dovah och Anja Wernersson, Socialt tjänstehundsteam. Utbildade hos Svenska Terapihundskolan under 1 år. Anja är utbildad undersköterska.

Dovah och Anja gör enskilda besök eller gruppbesök på särskilda boenden efter bokning hos Bemannings-enheten telefon 063 - 14 02 42

Vi har även utbildning för att arbeta utifrån uppdrag från legitimerad personal, vid t ex oro, fysisk träning och aktivering enskilt eller i grupp.
Teamet arbetar utifrån, Hundar i vård och omsorg ”vägledning till gällande regelverk” som socialstyrelsen gett ut. Föraren har ansvar för att gällande regelverk följs. Hunden är förarens ansvar gällande hygien, djurskydd och hantering.
I den bokade tiden ingår det en orienteringsrunda på 30 minuter vid första besöket och återkoppling av besöken till tjänstgörande personal efter varje besök.
Enhetens kostnad för besöket är ca 200 kronor/timme.
Besök bokas senast dagen innan.

För mer information eller frågor ringer du till Anja Wernersson 073-339 22 88