Coaching

Efter att ha blivit certifierad coach hos Cilla och Jörgen Danielsson som driver House of Coaching i Stockholm så känner jag mig nu mogen för att på allvar utföra coaching tillsammans med den som vill och behöver det.
Utbildningen har pågått under 20 månader med 8 fysiska träffar, 40 timmars praktik på hemmaplan, 3 handledningstillfällen, föreläsningar, coachträning med hjälp av olika verktyg mm.

Så här ser jag på mitt uppdrag som coach.

Du söker mig för att du vill åstadkomma en förändring i ditt liv. Det kan gälla små eller stora ting t ex byta jobb, börja träna, hinna vara med barnen, förbättra en relation, hundträning med mera. Det är du som bestämmer vad du vill prata om. Min roll är att du under våra samtal känner dig trygg och att du med hjälp av mina frågor, reflektioner och andra perspektiv kan hitta dina egna lösningar. Mitt mål är att du kan hitta till ditt önskade läge. Vi kommer att samtala om härifrån och framåt. Med stöd av min guidning får du möjlighet att hitta dit du vill komma och identifiera de aktiviteter som är lämpliga för att nå ”målet”. Plattformen för denna förändring är vår relation och ditt arbete.

Önskvärt är att vi träffas minst tre gånger för att du ska hinna åstadkomma en hållbar förändring. Träffarna ligger på en timme per gång. Kostnaden är 600 kronor inkl moms per träff.
Känns detta som något för dig så kan du skicka ett pm här eller höra av dig på 073 339 22 88
Välkommen // Mvh Anja, Certifierad coach

 

Välkommen till den "öppna träningen" ett samarbete mellan HundKUL och 

Välkommen också till vår facebookgrupp